Domov > Výstava > Obsah

Analýza rizík na strojárstvo veľké ropné zásobníka

1.1 riziko analýza ropy

Ropa ako trieda b horľavé kvapaliny, horľavé; Rozsah výbušnosti je úzka, ale s nižšími hodnotami, má určité riziko, pričom ropy, ktoré sa ľahko variť, mal oheň, keď osobitná pozornosť.

1.2 Analýza nehody požiaru a výbuchu

Olej, ktorý je charakteristický pre nebezpečenstvo požiaru a výbuchu je veľký ropy skladovacej nádrže je najdôležitejšie že najvýznamnejším rizikovým faktorom. Oheň tri podmienky potrebné na: zapaľovanie, paliva a vzduchu.